Landinspektøropgaver i Nordsjælland og Hovedstadsområdet

Golfbane

Landinspektørfirmaet Hyldegaard I/S  løser alle typiske landinspektøropgaver i Nordsjælland, København og det øvrige Hovedstadsområde. 

Vi arbejder med moderne opmålingsudstyr og vort kvalificerede personale vælger altid det rette udstyr og metode til den konkrete opgave. 


Ring til os allerede nu!

45 86 07 90 


Kontakt os og hør mere

Landinspektør Henrik Hjorth kan bl.a. hjælpe med

Bygningsaf

Bygningsafsætning

Omfatter bl.a.:

 • Afsætning af bygninger
 • Opmåling af ledningsanlæg
 • Opmåling af situationsplaner
 • Opmåling og nivellement af kloakanlæg

Skel

Skelafsætning

Omfatter bl.a.:

 • Skelafsætning ved ejendomskøb/salg
 • Skelafsætning ved rejsning af nyt hegn
 • Afsætning af skel ved byggeri

2

Ejerlejligheder

Omfatter bl.a.:

 • Opdeling i ejerlejligheder
 • Opdeling i ideelle anparter
 • Huslejeopmåling

4

Udstykning

Omfatter bl.a.:

 • Udstykning af nye parceller
 • Arealoverførsel
 • Sammenlægning
 • Skelforretning