Bygningsafsætning

 Det laver vi lige nu

1Hland

Vi udfører i øjeblikket bygningsafsætninger for Tårnby Kommune (Tandlægeklinik) og Nordforbrænding I/S (Ny fjernvarmeovnlinje).

Se referencer her

Vi kan hjælpe dig med løsning af en række tekniske opgaver foruden bygningsafsætning:

 •  Afsætning af en bebyggelse i forhold til skel og undersøgelse af tinglyste servitutter i relation til projektet.
 •  Udarbejdelse af situationsplaner/projekteringsgrundlag for nyt byggeri/tilbygning.
 •  Opmåling af ledningsanlæg og kloak som dokumentation for placering samt som grundlag for tinglysning.  

Kontakt os og hør mere

Landinspektør Henrik Hjorth kan bl.a. hjælpe med

Bygningsaf

Bygningsafsætning

Omfatter bl.a.:

 • Afsætning af bygninger
 • Opmåling af ledningsanlæg
 • Opmåling af situationsplaner
 • Opmåling og nivellement af kloakanlæg

Skel

Skelafsætning

Omfatter bl.a.:

 • Skelafsætning ved ejendomskøb/salg
 • Skelafsætning ved rejsning af nyt hegn
 • Afsætning af skel ved byggeri

2

Ejerlejligheder

Omfatter bl.a.:

 • Opdeling i ejerlejligheder
 • Opdeling i ideelle anparter
 • Huslejeopmåling

4

Udstykning

Omfatter bl.a.:

 • Udstykning af nye parceller
 • Arealoverførsel
 • Sammenlægning
 • Skelforretning