Ejerlejligheder mv

 Det laver vi lige nu

1Hland

Vi udfører i øjeblikket opdeling af ejerlejligheder for bl.a. Hørsholm Almene Boligselskab samt for private kunder i Kbh, Hellerup og Hørsholm.

Se referencer her

Vi kan gennemføre oprettelse af ejerlejligheder

eller medvirke ved etablering af ejerskab i ideelle anparter som f.eks.: 

 • Ønsker du at opdele din bebyggelse i ejerlejligheder til bolig eller erhverv gennemfører vi opmåling og udarbejdelse af ejerlejlighedsfortegnelse samt sørger for tinglysning. 
 • I forbindelse med opdeling af en bebyggelse i ejerlejligheder skal der iagttages en række forhold omkring servitutter, pantegæld fremtidige vedtægtsforhold m.v. Dette tager vi os tillige af.   
 • Ved etablering af ejerskab som ideelle anparter gennemfører vi opmåling af anparterne (lejligheder m.v.) og sørger for udarbejdelse og tinglysning af samejeoverenskomst. Vi tager os tillige af forhold omkring servitutter m.v. som nævnt under ejerlejlighedsopdeling.   
 • Er du i tvivl om du betaler husleje af det korrekte bolig/erhvervsareal fortager vi opmåling i overensstemmelse med lovgivning herom.Opmåling kan ske for et enkelt lejemål eller for samtlige lejemål i en bygning. Vi leverer en arealfortegnelse og en oversigtplan.
 • For alle overnævnte typer opgaver kan vi fortage ændringer i hidtidige registreringer hvis f.eks. lejligheden ændres ved ombygning.

Kontakt os og hør mere

Landinspektør Henrik Hjorth kan bl.a. hjælpe med

Bygningsaf

Bygningsafsætning

Omfatter bl.a.:

 • Afsætning af bygninger
 • Opmåling af ledningsanlæg
 • Opmåling af situationsplaner
 • Opmåling og nivellement af kloakanlæg

Skel

Skelafsætning

Omfatter bl.a.:

 • Skelafsætning ved ejendomskøb/salg
 • Skelafsætning ved rejsning af nyt hegn
 • Afsætning af skel ved byggeri

2

Ejerlejligheder

Omfatter bl.a.:

 • Opdeling i ejerlejligheder
 • Opdeling i ideelle anparter
 • Huslejeopmåling

4

Udstykning

Omfatter bl.a.:

 • Udstykning af nye parceller
 • Arealoverførsel
 • Sammenlægning
 • Skelforretning