Referencer

 Din Landinspektør

Vi udfører alle typer opgaver som fremgår af hjemmesiden for en bred vifte af private kunder, som har fundet os via hjemmesiden eller ved anbefaling fra andre. 

Vi samarbejder løbende med en lang række arkitekter, advokater og rådgivende ingeniører, hvor vi med vores fagkundskab bidrager til at få løst din opgave bedst muligt.


Kontakt os og hør mere!

Af større faste kunder og samarbejdspartnere kan nævnes:

 • Dragør Kommune
 • Fredensborg Kommune
 • Frederiksberg Kommune
 • Hørsholm Kommune
 • Helsingør Kommune
 • Tårnby Kommune
 • Scion – DTU A/S
 • NCC – bolig A/S
 • Nordforbrænding I/S
 • Forsvarets Bygge- og etablissementstjeneste 
 • COWI
 • Rambøll
 • Fredensborg Forsyning A/S
 • Tårnby Forsyning A/S
 • Hørsholm Vand ApSMyndighed mv.

Arbejdet som praktiserende landinspektør udøves på baggrund af lov om landinspektørvirksomhed.
Den statslige myndighed for området er Geodatastyrelsen.

Du kan læse mere herom på Geodatastyrelsens hjemmeside på: www.gst.dk

Forsikring

I overensstemmelse med landinspektørlovgivningen er vi forsikret igennem Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring.

Du kan læse mere herom på: www.lge-forsikring.dk

Foreninger

Vi er medlemmer af Praktiserende Landinspektørers Forening.

Du kan læse mere herom på: www.plf.dk

Landinspektør Henrik Hjorth kan bl.a. hjælpe med

Bygningsaf

Bygningsafsætning

Omfatter bl.a.:

 • Afsætning af bygninger
 • Opmåling af ledningsanlæg
 • Opmåling af situationsplaner
 • Opmåling og nivellement af kloakanlæg

Skel

Skelafsætning

Omfatter bl.a.:

 • Skelafsætning ved ejendomskøb/salg
 • Skelafsætning ved rejsning af nyt hegn
 • Afsætning af skel ved byggeri

2

Ejerlejligheder

Omfatter bl.a.:

 • Opdeling i ejerlejligheder
 • Opdeling i ideelle anparter
 • Huslejeopmåling

4

Udstykning

Omfatter bl.a.:

 • Udstykning af nye parceller
 • Arealoverførsel
 • Sammenlægning
 • Skelforretning