Skelafsætning

 Det laver vi lige nu

1Hland

Vi udfører i øjeblikket skelafsætning for Dragør Kommune og skelafsætning for private kunder i Hørsholm, Vejby og Skuldelev.

Se referencer her

Vi kan hjælpe dig med afsætning af din ejendoms skel:

Du kan f.eks. få behov for en skelafsætning i følgende situationer:

 • Skelafsætning er et vilkår i en kommunal byggetilladelse.
 • Skellet ønskes afsat i forbindelse med plantning af ny hæk eller opsætning af nyt hegn.
 • Uenighed med naboen om ejendomsgrænsens placering.
 • Skelafsætning i forbindelse med hegnssynssag.
 • Ved uløselige tvister med nabo afgøres skellets placering ved en skelforretning.

Kontakt os og hør mere

Landinspektør Henrik Hjorth kan bl.a. hjælpe med

Bygningsaf

Bygningsafsætning

Omfatter bl.a.:

 • Afsætning af bygninger
 • Opmåling af ledningsanlæg
 • Opmåling af situationsplaner
 • Opmåling og nivellement af kloakanlæg

Skel

Skelafsætning

Omfatter bl.a.:

 • Skelafsætning ved ejendomskøb/salg
 • Skelafsætning ved rejsning af nyt hegn
 • Afsætning af skel ved byggeri

2

Ejerlejligheder

Omfatter bl.a.:

 • Opdeling i ejerlejligheder
 • Opdeling i ideelle anparter
 • Huslejeopmåling

4

Udstykning

Omfatter bl.a.:

 • Udstykning af nye parceller
 • Arealoverførsel
 • Sammenlægning
 • Skelforretning