Tinglysning

 Det laver vi lige nu

1Hland

Vi gennemfører i øjeblikket tinglysning til sikring af ledningsanlæg for bl.a. Hørsholm Vand ApS, Fredensborg Forsyning, Tårnby Forsyning og Nordforbrænding I/S.

Se referencer her

Tinglysning foregår via Tinglysningsrettens portal på internettet

og ofte efterspurgt ydelser hos os er:

 • Udarbejdelse af servituttekster til sikring af f.eks. ledningsanlæg, vejrettigheder eller brugsretter på ejerlejlighedsejendomme.

 • Udarbejdelse af tinglysningsrids, der viser rettigheders placering på matrikelkort og hertil knyttede GML- datafiler.

 • Gennemgang af eksisterende tinglyste servitutbestemmelser for en ejendom og vurdering af deres indhold.

 • Ekspedition ved gennemførelse af selve tinglysningsprocessen. Dette gør vi dagligt for f.eks. følgende dokumenttyper:

- servitutter 
- skøder (arealoverførelsesskøder)
- vedtægter
- lejekontrakter
- bygning på lejet grund
- frigørelse for pant

Kontakt os og hør mere

Landinspektør Henrik Hjorth kan bl.a. hjælpe med

Bygningsaf

Bygningsafsætning

Omfatter bl.a.:

 • Afsætning af bygninger
 • Opmåling af ledningsanlæg
 • Opmåling af situationsplaner
 • Opmåling og nivellement af kloakanlæg

Skel

Skelafsætning

Omfatter bl.a.:

 • Skelafsætning ved ejendomskøb/salg
 • Skelafsætning ved rejsning af nyt hegn
 • Afsætning af skel ved byggeri

2

Ejerlejligheder

Omfatter bl.a.:

 • Opdeling i ejerlejligheder
 • Opdeling i ideelle anparter
 • Huslejeopmåling

4

Udstykning

Omfatter bl.a.:

 • Udstykning af nye parceller
 • Arealoverførsel
 • Sammenlægning
 • Skelforretning