Udstykning

 Det laver vi lige nu

1Hland

Vi udfører i øjeblikket matrikulære sager (om udstykning, arealoverførelse og ejendoms-
berigtigelse) i Egedal, Hørsholm, Fredensborg, Furesø, Tårnby og Helsingør Kommune.

Se referencer her

Vi kan hjælpe dig med ændringer af skel for din ejendom hvis du f.eks. ønsker:

 • Udstykning af din ejendom, hvorved der opstår en ny grund, foruden den, hvor du selv bor.
 • Ændringer af din ejendomsgrænse i forbindelse med køb eller salg af jord fra din nabo. Disse ændringer kaldes teknisk for arealoverførsler.
 • Sammenlægning af to ejendomme (eller flere) som du ejer.
 • Ændringer af din ejendoms grænse som følge af hævdsforhold eller til/ fraskylning af areal mod havet eller søer. Disse ændringer kaldes teknisk for ejendomsberigtigelse.
 • Ny beregning af din ejendoms areal for at sikrer korrekt betaling af ejendomsskat/grundskyld.
 • Gennemførelse af overstående medfører undersøgelser i relation til tinglyste servitutter og pantgæld samt til bygningsreglement og offentlige lokalplaner m.v. Dette tager vi os tillige af.  

Kontakt os og hør mere

Landinspektør Henrik Hjorth kan bl.a. hjælpe med

Bygningsaf

Bygningsafsætning

Omfatter bl.a.:

 • Afsætning af bygninger
 • Opmåling af ledningsanlæg
 • Opmåling af situationsplaner
 • Opmåling og nivellement af kloakanlæg

Skel

Skelafsætning

Omfatter bl.a.:

 • Skelafsætning ved ejendomskøb/salg
 • Skelafsætning ved rejsning af nyt hegn
 • Afsætning af skel ved byggeri

2

Ejerlejligheder

Omfatter bl.a.:

 • Opdeling i ejerlejligheder
 • Opdeling i ideelle anparter
 • Huslejeopmåling

4

Udstykning

Omfatter bl.a.:

 • Udstykning af nye parceller
 • Arealoverførsel
 • Sammenlægning
 • Skelforretning